Esperanto – français
Bonan jaron 2021!   Bonne année 2021!

          Pacon, sanon, vivĝojon– Paix, santé, joie de vivre           por vi kaj viaj amatoj- pour vous et ceux que vous aimez


          i
          i
e i
          i
espe i
          i
espera i
          i
esperant i
          i
esperantop i
          i
esperantopac i
          i
esperantopaco i
         
al
          ĉiuj

         
sur la tero
         

Adreso de ĉi paĝo: www.corobu.com/bondezirojn.html